Njoftime

Shtyp

 

Për të gjith studentët të cilët kanë përfunduar praktikën profesionale me dokumentacionin përkatës të plotësuar mund të paraqiten pranë Urdhërit të Mjekut  për regjistrimin e provimit të certifikimit  nga data. 29.10.2018 deri me datë 09.11.2018

 

 

Konferenca e UMSH “Një ditë në shtëpinë e përbashkët të mjekëve” - Dt. 26.10.2018 në Pallatin e Kongreseve Tiranë

Programi 26 Tetor 2018 i Konferences te UMSH

 

Per arsye transferimi te ambjeteve te UMSH-se, te gjitha sherbimet qe ofrohen nga ky institucion jane te pezulluara deri ne nje njoftim te dyte

 

Për të gjith studentët të cilët kanë përfunduar praktikën profesionale mund të paraqiten pranë Urdhërit të Mjekut  për regjistrimin e provimit të certifikimit  nga data. 15.03.2018 deri me datë 02.04.2018 

Lista e dokumenacionit qe duhet per regjistrim per provimin e shtetit.

Formular Aplikimi

Lista e Dokumentave per Provim

 

Njoftim shitje makina

Komisionet e provimit te Certifikimit per profesionistet e Shendetesise

Vendim Per rregulloren e organizimit te provimit te Certifikimit

Kerkese per anetaresim tek Urdhri i Mjekeve te Shqiperise - Keshillit Kombetar

Formular Vetedeklarimi per licensim/ri-licensim

Formular mbi sjelljen dhe performancen profesionale te mjekut

Lista e dokumentave për regjistrim provizor prane Urdhërit të Mjekëve të Shqipërise per kryerjen e praktikes profesionale 3 mujore

 

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara