Keshilli Kombetar

ANETARET E KESHILLIT KOMBETAR TE U.M.SH.

LEGJISLATURA 2015-2020

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Institucioni
1 President Dr. Fatmir Brahimi President i Këshillit Kombëtar
2 Zv. President Dr. Dritan Trepça Zv.President i Këshillit Kombëtar
3 Anetar Dr. Festim Nasufi President i K. Rajonal Berat
4 Anetar Dr. Irini Shehu President i K. Rajonal Diber
5 Anetar Dr. Edlira Harizi President i K. Rajonal Durres
6 Anetar Dr. Vitri Lika President i K. Rajonal Elbasan
7 Anetar Dr. Besnik Ibrahimaj President i K. Rajonal Fier
8 Anetar Dr. Esheref Shehu President i K. Rajonal Gjirokaster
9 Anetar Dr. Vlefta Bejko President i K. Rajonal Korce
10 Anetar Dr. Agron Geca President i K. Rajonal Kukes
11 Anetar Dr. Tonin Frroku President i K. Rajonal Lezhe
12 Anetar Dr. Nevila Luli (Tabaku) President i K. Rajonal Shkoder
13 Anetar Dr. Arjana Stojku President i K. Rajonal Tirane
14 Anetar Dr. Eduard Mone President i K. Rajonal Vlore
15 Anetar Dr. Din Abazaj Tirane
16 Anetar Dr. Arvin Dibra Tirane
17 Anetar Prof. Dr. Etleva Qirko Tirane
18 Anetar Dr. Holdta Duda Shkoder
19 Anetar Dr. Miltiadh Vevecka Berat
20 Anetar Dr. Figali Kobuzi Gjirokaster
21 Anetar Dr. Kozeta Rama Fier
22 Anetar Dr. Sander Marku Lezhe
23 Anetar Dr. Nevila Caushaj Ministria e Shendetesise
24 Anetar Prof.Dr. Anyla Bulo Universiteti i Mjekesise
25 Anetar Znj. Marsida Mulaj FSDKSH