Keshilli Rajonal Berat

Mbulon rrethet: Berat, Kucove dhe Skrapar

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Berat 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Festim NASUFI Mjek i Pergjithshem
2 Zv. President Dr. Irfan DYLI Mjek i Pergjithshem
3 Anetar Dr. Mimoza CACA Mjek i Pergjithshem
4 Anetar Dr. Miltiadh VEVECKA Neuro-psikiater
5 Anetar Dr. Agron VEIZAJ Mjek i Pergjithshem
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Berat:
Lista Emerore Berat