Keshilli Rajonal Diber

Mbulon rrethet: Diber, Bulqize dhe Mat

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Diber 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 Presidente Dr. Irini SHEHU Mjeke e Pergjithshme
2 Zv. President Dr. Zylfi DIKA Epidemiolog
3 Anetar Dr. Fatos HOXHA Mjek i Pergjithshem
4 Anetar Dr. Anila SELA Mjeke e Pergjithshme
5 Anetar Dr. Gëzim PUCI GastroEnteroHepatologji
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Diber:
Lista Emerore Diber