Keshilli Rajonal Durres

Mbulon rrethet: Durres dhe Kruje

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Durres 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 Presidente Dr. Edlira HARIZI Neurologe
2 Zv. President Dr. Muhamed TROPLINI Okulist
3 Anetar Dr. Natasha PRUSHI Mjeke e Pergjithshme
4 Anetar Dr. Neritan MYDERRIZI Ortoped-Traumatolog
5 Anetar Dr. Tristana DHULI Mjeke e Pergjithshme
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Durres:
Lista Emerore Durres