Keshilli Rajonal Elbasan

Mbulon rrethet: Elbasan, Gramsh, Librazhd dhe Peqin

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Elbasan 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Vitri LIKA Hematolog
2 Zv. President Dr. Fadil MERXHEKU Pneumo-fiziater
3 Anetar Dr. Arben DINE Transfuzion Gjaku
4 Anetar Dr. Edmond LAHO Pediater
5 Anetar Dr. Luiza MALKJA Epidemiolog
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Elbasan:
Lista Emerore Elbasan