Keshilli Rajonal Gjirokaster

Mbulon rrethet: Gjirokaster, Permet dhe Tepelene

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Gjirokaster 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Esheref Shehu Kardiolog
2 Zv. President Dr. Arben Kuro Kirurg i Përgjithshëm
3 Anetar Dr. Figali KobuzI Nefrologe
4 Anetar Dr. Ditar Hodaj Imazher
5 Anetar Dr. Besnik Kroi Neurolog
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Gjirokaster:
Lista Emerore Gjirokaster