Keshilli Rajonal Korce

Mbulon rrethet: Korce, Pogradec, Devoll dhe Kolonje

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Korce 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Vlefta BEJKO Gastro-Entero-Hepatolog
2 Zv. President Dr.Roland LALAJ Mjek i Pergjithshem
3 Anetar Dr. Vasfi TOPCIU Ortoped
4 Anetar Dr. Sotiraq KONINI Kirurg i Përgjithshem
5 Anetar Dr. Ilir HOXHA Obstetrikë-Gjinekologji
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Korce:
Lista Emerore Korce