Keshilli Rajonal Lezhe

Mbulon rrethet: Lezhe, Kurbin dhe Mirdite

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Lezhe 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Tonin FRROKU Gastro-Entero-Hepatolog
2 Zv. President Dr. Petrit LULI Mjek i Pergjithshem
3 Anetar Dr. Sandër MARKU Mikrobiolog
4 Anetar Dr. Shkelqime GAZI Onkologe
5 Anetar Dr. Zef PRENGA Kardiolog
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Lezhe:
Lista Emerore Lezhe