Keshilli Rajonal Shkoder

Mbulon rrethet: Shkoder, Puke dhe Malesi e Madhe

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Shkoder 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Nevila LULI Gastro-Entero-Hepatologji
2 Zv. President Dr. Holta DUDA Alergologji-Imunologji
3 Anetar Dr. Shpëtim YMERI Kirurgji e Përgjithshme
4 Anetar Dr. Vitore MARKU Mjekësi e Përgjithshme
5 Anetar Dr. Artur LAÇEJ Hematologji
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Shkoder:
Lista Emerore Shkoder