Keshilli Rajonal Tirane

Mbulon rrethet: Tirane dhe Kavaje

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Tirane 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Ariana STOJKU Nefrologji
2 Zv. President Dr. Orges SPAHIU Imazheri
3 Anetar Dr.Etleva SHPATA Mjekesi Familje
4 Anetar Prof.Dr. Etleva QIRKO Alergologji-Imunologji
5 Anetar Dr. Artan HARUNI Pediatri
5 Anetar Prof. Dr. Arvin DIBRA Kirurgji e Përgjithshme
5 Anetar Dr. Ferdi AJDINI Mjek i PergjithSHEM
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Tirane:
Lista Emerore Tirane