Keshilli Rajonal Vlore

Mbulon rrethet: Vlore dhe Sarande

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Vlore 2020 – 2025

Nr. Funksioni Emer Mbiemer Specialiteti
1 President Dr. Eduard MONE Pediatri
2 Zv. President Dr. Petraq MUSTAQI Kirurgji e Përgjithshme
3 Anetar Dr. Edmond BRESHANI Anestezi-Reanimacion
4 Anetar Dr. Marjeta BORAJ Obstetrikë-Gjinekologji
5 Anetar Dr. Rajmonda ZOTO Pediatri
Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Vlore:
Lista Emerore Vlore