Rreth Nesh

Urdhri i Mjekëve u krijua në bazë të Ligjit 7708, datë 18.05.1993 “Për Krijimin e Urdhrit të Mjekëve” Nën drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes së Mjedisit të asaj kohe u ngrit Komisoni Qëndror i Përkohshëm, i cili hartoi planin për njohjen e këtij organizmi në bashkësinë e mjekëve të të gjithë vendit dhe organizoi zgjedhjet për strukturat e tij. 12 Këshilla Rajonale për të gjithe vendin analogjikisht me ndarjen administrative të territorit të vendit.

Më 25 Shtator 2014 u miratua ligji i ri Nr. 123/2014 "Për Urdhërin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë" ku anëtarë të Urdhërit të Mjekëve janë vetëm mjekët/mjekët specialistë.


Meso me shume

U.M.SH

Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë është një risi e dekadave të fundit në sistemin shëndetësor shqiptar.
Krijimi i tij u arrit si një domosdoshmëri e kohës, si një imperativ në mjekësinë tonë.
Urdhri i Mjekëve është një organizëm që ka shumë kohë që ekziston në shumë vende të qytetëruara të botës.

Një vështrim historik mbi 25 vjetorin e krijimit të Urdhrit të Mjekëve të Shqipërisë

Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë është një risi e dekadave të fundit në sistemin shëndetësor shqiptar. Krijimi i tij u arrit si një domosdoshmëri e kohës, si një imperativ në mjekësinë tonë. Urdhri i Mjekëve është një organizëm që ka shumë kohë që ekziston në shumë vende të qytetëruara të botës.

Ai krijohet me vetë nismën e mjekëve, për interesat e tyre profesionale në shërbim të të sëmurëve, i pavaruar nga hallkat shtetërore dhe pa asnjë ndikim ideologjik, partiak, racist, etnik apo fetar. Nënkuptohet, se një gjë e tillë as nuk mund të konceptohej, pa le të realizohej pa vendosjen e një sistemi shoqëror demokratik, të mbështetur në ekonominë e tregut, pa lirinë e mendimit dhe iniciativës private.

Njoftim:

Ju njoftojmë se në datën 27 Prill 2023 do të zhvillohet provimi për të gjithë mjekët që nuk kanë përmbushur detyrimet e “Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë” në zbatim të Ligjit nr.10107 datë 30.3.2009 (i ndryshuar) dhe të VKM Nr.789 datë 22.9.2015 (i ndryshuar). Provimi i certifikimi do të organizohet si më poshtë:

Në datë 27 Prill 2023, ora 10:00 në sallat e Fakultetit të Mjekësisë (të gjitha specialitetet):
Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet si më poshtë:
- Kërkesë me shkrim Fotokopje të kartës së identitetit; Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Në ditën e provimit pjesëmarrësit duhet të kenë me vete:
- Dokument identifikimi (kartë identiteti ose pasaportë) dhe një fotokopje të saj;
- Mandatin e pagesës së faturës së provimit të certifikimit;

Pjesëmarrësit duhet të paraqiten në provim së paku 30 minuta përpara fillimit të tij.
Faturat e provimit
Programet

Formular Aplikimi

Adresa e re e Keshillit Kombetar te UMSH-se dhe Keshillit Rajonal te UMSH-se, Qarku Tirane Rruga "Dritan Hoxha" Pallati i ri LI-EM, Laprake (prane bankes Pro Credit) Tirane.