Artikujt

Zhvillimi aktiviteteve të Akredituara pranë QKEV-së

Shtyp

Aktivitete të zhvilluara nga Këshilli Kombëtar dhe Këshillat Rajonale të UMSH-së në vitet 2016-2022

 

Konf. Italo-Shqiptare në Pediatri - KR Vlorë 2016

Leksione të hapura: EVM për mjekët dhe infermierët – KR Elbasan 2016

Veprimtari në Gjirokastër – KR Gjirokastër 2016

Konferenca e I-rë mjekësore e KR Shkodër 2017

 

Simpoziumi shkencor me rastin e 50 vjetorit të Spitalit Rajonal Lezhë – KR Lezhë bashkë me Spitalin dhe Bashkinë Lezhë 2018

Tele-leksione multidisiplinore-rëndësia e sëmundjeve kardiovaskulare, endokrine dhe të mushkrive; roli dhe rëndësia kyçe e MF në diagnostikim, trajtim dhe ndjekje - KK Tiranë 2018

Konf: Së bashku për mjekësine, së bashku per pacientin. Një ditë në shtëpinë e përbashkët të mjekëve - KK 2018

 

Konf.: Përditësime në menaxhimin e sëmundjeve kronike të sistemit kardio-respirator - KR Shkodër 2019

Konf: Përditësime në menaxhimin e sëmundjeve kronike të sistemit kardio-respirator II - KR Korçë 2019

Konf: Jeto me çdo frymëmarrje, ndjej çdo rrahje - KR Tiranë 2019

Konf: Të gjithë së bashku për një shërbim cilësor në funksion të pacientit - KK 2019

Workshop: Klasa e Ko-Morbiditeteve - KR Korçë 2019

Konf: Të përditësojmë njohuritë mbi Insuficiencen Kardiake, SPOK dhe DM tip II, për të lehtësuar diagnostikimin dhe trajtimin e tyre sipas protokolleve mjekësore - KR Vlorë 2019

 

Konf: E ardhmja nis nga sot - KK 2020

Trajnim: Sfida ndaj sëmundjeve degjenerative – KR Shkodër 2020

 

Konf: Roli i trajtimit të hershëm në cilësinë e jetës së pacientëve - KR Shkodër 2021

Ceremonia e dorëzimit të titujve ‘Nderi i Qarkut Kukës’ mjekëve të këtij qarku – KR Kukës bashkëpunim me Qarkun 2021

Konf: Roli i edukimit të pacientëve në sëmundjet kronike - KR Korçë 2021

Konf: Urgjencat renale dhe hematologjike, diagnostikimi dhe trajtimi. COVID-19 kompliacionet renale dhe hematologjike – KR Elbasan 2021

Konf: Impakti i COVID-19 në patologjitë akute dhe kronike, menaxhimi i tyre – KR Durrës 2021

 

Konf: Rrugëtimi drejt zgjidhjes së rasteve klinike komplekse – KR Shkodër 2022

Konf: Të përditësojmë njohuritë pediatrike në parandalimin e Covid-19 në pediatri - KR Vlorë 2022

Konf: Përditësim mbi udhëzuesit e menaxhimit të sëmundjeve kronike – KR Tiranë 2022

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara