ANETARET E KESHILLIT KOMBETAR TE U.M.SH.

Shtyp


LEGJISLATURA 2015-2020

 

Nr.

Funksioni Emer Mbiemer
Institucioni
 
1. President  Dr. Fatmir Brahimi President i Këshillit Kombëtar
2. Zv. President   Dr. Dritan Trepça Zv.President i Këshillit Kombëtar
3.  Anetar  Dr. Festim Nasufi President i K. Rajonal Berat 
4.  Anetar  Dr. Irini Shehu President i K. Rajonal Diber
5.  Anetar  Dr. Edlira Harizi President i K. Rajonal Durres
6.  Anetar  Dr. Vitri Lika President i K. Rajonal Elbasan 
7.  Anetar  Dr. Besnik Ibrahimaj President i K. Rajonal Fier
8.  Anetar  Dr. Esheref Shehu President i K. Rajonal Gjirokaster
9.  Anetar  Dr. Vlefta Bejko President i K. Rajonal Korce
10.  Anetar  Dr. Agron Geca President i K. RajonalKukes
11.  Anetar  Dr. Tonin Frroku President i K. RajonalLezhe
12.  Anetar  Dr. Nevila Luli (Tabaku) President i K. RajonalShkoder
13.  Anetar  Dr. Arjana Stojku President i K. Rajonal Tirane
14.  Anetar  Dr. Eduard Mone President i K. Rajonal Vlore
15.  Anetar  Dr. Din Abazaj Tirane
16.  Anetar  Dr. Arvin Dibra Tirane
17.  Anetar  Prof. Dr. Etleva Qirko Tirane
18.  Anetar  Dr. Holdta Duda Shkoder
19.  Anetar  Dr. Miltiadh Vevecka Berat
20.  Anetar  Dr. Figali Kobuzi Gjirokaster
21.  Anetar  Dr. Kozeta Rama Rier
22.  Anetar  Dr. Sander Marku Lezhe
23.  Anetar Perfaqesues  Dr. Nevila Caushaj Ministria e Shendetesise
24.  Anetar Perfaqesues   Prof.Dr. Anyla Bulo  Universiteti i Mjekesise
25.  Anetare Perfaqesuese    Znj. Marsida Mulaj FSDKSH
 

 

 

 

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara