Marredheniet me Publikun

Shtyp

Covid 19, fake news dhe sfida e mjekëve për informim

Veprimtaria e UMSH-së gjatë vitit 2015 në qëndër dhe në bazë

Konferenca e pare mbi Etiken Mjekesore me titull "Respektimi i Etikes Mjekesore dhe Pergjegjesia Profesionale e Bluzave te Bardha"

Deklarate - Keshilli Rajonal Fier

Deklarate per shtyp: Shoqata Mjekësore Botrore - Komiteti i Përhershëm i Mjekëve Evropian - Shoqata  Mjekësore Gjermane

News Release: The World Medical Association - The Standing Committee of Europian Doctors - German Medical Association 

Dhoma Mjekësore Kroate

Shoqata Mjekësore Gjermane

German Medical Association

Shoqata Mjekësore Botërore (WMA) 

The World Medical Association (WMA)

Komiteti i Përhershëm i Mjekeve Evropian (CPME)

The Standing Committee of Europian Doctors (CPME)

Forumi  Mjekësor i  Evropës Juglindore (SEEMF) 

The Southeast European Medical Forum (SEEMF)

DEKLARATË E KËSHILLIT KOMËTAR TË URDHRIT TË MJEKËVE TË SHQIPËRISË

Personat qe kane firmosur Deklaraten

Komunikate Mbi Ankesat e vitit 2011-2012

Komunikate Per Shtyp Mbi Dhunën e Ushtruar Ndaj Mjekëve

Komunikatë Për Shtyp Mbi Rastin E Mjekëve të Spitalit Psikiatrik

Komunikate Per Shtyp Per Arrestimet Dhe Dhunen E Ushtruar Ndaj Mjekeve

Komunikate Shtypi Mbi Dhunen E Mjekeve Shtator 2012

Konference Shtypi Mbi Mosperfshirjen E Mjekeve Ne Politike Ne Institucionet Shendetesore

Komunikate Shtypi Mbi Promovimin e Kodit te Etikes dhe Deontologjise Mjekesore UMSH Prill 2012

Urdhri i Mjekëve të Shqipërise Ne Mbyllje Te Vitit 2012 Me Mediat

Reagim i Urdherit te Mjekeve te Shqiperise ne lidhje me dhunen e ushtruar ndaj mjekut Andon Ndoj

Një Vështrim mbi Gabimet Mjekësore - Dr. Fatmir Brahimaj

Deklarate  Per  Shtyp E Urdherit Te Mjekeve Te Shqiperis Mbi Ndodhine Ne Maternitetin “Koco Glozheni” Tirane

Deklaratë e Këshillit Rajonal të Urdhrit të Mjekut Shkodër. “Mbi dhunën e ushtruar ndaj mjekut shkodran Besmir Grizhja”

Ne Urdhrin e Mjekeve te Shqiperise me rastin e mbylljes se fushates se zgjedhjeve dhe fillimit te mandatit te ri 2015 - 2020, u zhvilluan veprimtari zgjedhore ne strukturat tona ne baze dhe ne qender.

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara