Keshilli Rajonal Gjirokaster

Shtyp

 

Mbulon rrethet: Gjirokaster, Permet dhe Tepelene

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Gjirokaster 2020 – 2025

 

Nr.

Funksioni Emer Mbiemer
Specialiteti
 
1. President  Dr. Esheref Shehu Kardiolog
2. Zv. President   Dr. Arben Kuro Kirurg i Përgjithshëm
3.  Anetar   Dr. Figali KobuzI Nefrologe
4.  Anetar   Dr. Ditar Hodaj Imazher
5.  Anetar   Dr. Besnik Kroi  Neurolog
 

Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Gjirokaster: 

Lista emerore Gjirokaster

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara