Artikujt

Keshilli Rajonal Diber

Shtyp

 

Mbulon rrethet: Diber, Bulqize dhe Mat

Keshilli Rajonal i UM, Qarku Diber 2020 – 2025

Nr.

Funksioni Emer Mbiemer
Specialiteti
 
1. President  Dr. Ibrahim KAZIU Pneumoftiziater
2. Zv. President   Dr. Zylfi DIKA Epidemiolog
3.  Anetar   Dr. Fatos HOXHA Mjek i Pergjithshem
4.  Anetar   Dr. Irini SHEHU Mjek i Pergjithshem
5.  Anetar   Dr. Gëzim PUCI GastroEnteroHepatologji
 

Me poshte mund te konsultoni listen emërore te mjekve per qarkun Diber:

Lista emerore Diber

 

UMSH - Te gjitha te drejtat e rezervuara